NORECS / Products / Furnace 1200ºC / Laboratorieovner Search FAQ Order and Enquiry Contact Language
Laboratorieovner

NORECS representerer ovnsprodusenten Elite på det norske markedet. Elite produserer ovner for vitenskap, forskning og produksjon; rørovner, kammerovner (muffelovner) og større ovner.

Elite er basert i England, og er kjent for å levere god kvalitet til lav pris.

Vi har solid kompetanse på ovner og regulatorer, og kan gi kunder i Norge gode råd om ovnsvalg og god oppfølging, i tillegg til konkurransedyktige priser og kort leveringstid.

Vi kan gjerne være med å designe din ovn eller levere programmer for å styre den. Vi har for eksempel – i samarbeid med Elites ingeniører – utviklet modeller som valgfritt styres av ovnens eget termoelement eller termoelementet i målecellen, for å få eksakt ønsket og stabil temperatur på prøven/arbeidsstykket, samtidig som sikkerheten mot overoppheting uansett kontrolleres av ovnens eget termoelement.

Kontakt oss på post@norecs.com for å få tilbud på ovnen du trenger.

norecs.com

This article is the property of its author, please do not redistribute or use elsewhere without checking with the author.